Miżata ta’ Reġistrazzjoni

Miżata ta’ Reġistrazzjoni : €10

Matul is-sena 2020, ir-reġistrazzjoni tal-kuntratti tal-kirjiet residenzjali privati se tkun mingħajr ħlas.

Miżata ta’ Reġistrazzjoni Tard: €120

Il-miżata ta’ reġistrazzjoni tard tapplika f’każijiet li kuntratti ta’ kirjiet residenzjali privati ma jkunux ġew irreġistrati mal-Awtorità tad-Djar fi żmien għaxart ijiem minn meta tibda il-kirja.

Miżata għat-Tiġdid ta’ Kuntratt: €5

Kuntratti ta’ kirjiet li fi tmiem tagħhom jiġu mġedda, iridu jerġgħu jiġu rreġistrati u l-miżata ta’ tiġdid tapplika.

F’każ li kuntratt ta’ kirja jispeċifika li se jiġi mġedded kull sena, il-miżata ta’ tiġdid ma tapplikax.

Regolamenti tal-2020 dwar id-Drittijiet tal-Kirjiet Residenzjali Privati