Notice

COVID

In view of recent events related to COVID-19, we would like to inform you that our offices will start offering a service to the public by appointment for assistance in registering contracts from 16 June 2020. For an appointment call on 22991010 or send an email to [email protected]

We want to ensure that the best service is delivered to our customers while safeguarding their health.

We remind you that registrations are made online at www.rentregistration.gov.mt In case of any difficulty in submitting the registration online, you can also contact us on 22991010 or by email at [email protected]


Fid-dawl tal-avvenimenti riċenti relatati mal-COVID-19, nixtiequ ninfurmaw li l-uffiċini tagħna ser jibdew joffru servizz lill-pubbliku b’appuntament għall-assistenza sabiex jsiru reġistrazzjonijiet tal-kuntratti mis-16 ta’ Ġunju 2020. Għall-appuntament ċempel fuq 22991010 jew ibgħat email fuq [email protected]

Aħna nixtiequ niżguraw li l-aħjar servizz jitwassal lill-klijenti tagħna waqt li nissalvagwardjaw saħħithom.

Nfakkru li r-reġistrazzjonijiet jsiru online fuq www.rentregistration.gov.mt F’każ ta’ xi diffikultà biex tissottometti r-reġistrazzjoni online, tista’ tikkuntattjana ukoll fuq 22991010 jew permezz ta’ email fuq [email protected]