Notice

Registration fee of €10

Please be informed that the Registration fee of €10 shall be levied for each lease contract submitted on or after 7th June 2021.  The current waiver on this fee shall therefore no longer apply.

The online portal will automatically direct the user to a trusted merchant service provider for the payment of this fee prior to the submission of the registration form.

Please be reminded that a submission for the registration of a lease contract must be made within 10 days from the commencement date on www.rentregistration.gov.mt .

Should you require further assistance to register a lease contract, please request an appointment to visit our office by calling on 22991010 or by e-mail on [email protected].

Note: Visits to our offices are strictly by appointment only.

Jekk jogħġbok kun infurmat li mis-7 ta’ Ġunju 2021,  l-miżata għar-reġistrazzjoni li tammonta għal € 10 ser tiġi imposta għal kull kuntratt ta’ kera li jiġi sottomess. Ir-rinunzja kurrenti fuq din il-miżata għalhekk m’għandhiex tibqa’ tapplika.

Il-portal onlajn awtomatikament jidderieġi lill-utent lejn fornitur tal-pagamenti għall-ħlas ta’ din il-mizata qabel ma tissottometti l-formola ta’ reġistrazzjoni.

Jekk jogħġbok ftakar li sottomissjoni għar-reġistrazzjoni ta’ kuntratt ta’ kera għandha ssir fi żmien għaxart (10) ijiem mid-data tal-bidu tal-kirja fuq rentregistration.gov.mt.

Jekk teħtieġ aktar għajnuna biex tirreġistra kuntratt ta’ kiri, jekk jogħġbok itlob appuntament biex iżżur l-uffiċċju tagħna billi ċċempel fuq 22991010 jew permezz ta’ e-mail fuq [email protected].

Nota: Reġistrazzjonijiet fl-uffiċċji tagħna jsiru biss b’appuntament .