Kuntratt tal-Kirja

Leġislazzjoni Sussidjarja – Regolamenti dwar ir-reġistrazzjoni tal-kuntratti

 

 

Kuntratti fit-tul

Kirja Residenzjali Privata Twila ma...

Kuntratti Qosra

Kirjiet qosra japplikaw biss...

Kiri ta’ spazju residenzjali kondiviż

Kiri ta’ spazju residenzjali...

Kuntratti fit-tul

Kirja Residenzjali Privata Twila ma jistax ikollha durata ta’ inqas minn sena (1).

Il-Kuntratt ta’ kirja għal sena spjegat

 • L-ewwel sitt xhur huma mandatorji għall-inkwilin;
 • Wara s-sitt xhur obbligatorji, l-inkwilin jista’ jinħall mill-kuntratt billi jagħti perjodu ta’ avviż lis-sid ta’ minn tal-anqas xahar (1) permezz ta’ ittra rreġistrata;
 • Jekk is-sid ma jkunx se jġedded il-kirja, huwa għandu javża lill-inkwilin tliet (3) xhur qabel jintemm il-kuntratt permezz ta’ ittra rregistrata;
 • Jekk is-sid ma javżax lill-inkwilin fil-perjodu stabbilit, il-kirja tiġġeded b’mod awtomatiku għal sena.

Id-durata minima obbligatorja hija ta’ sena, madanakollu s-sid u l-inkwilin jistgħu jaqblu fuq kuntratt ta’ kirja itwal.

Il-Kuntratt ta’ kirja għal sentejn spjegat

 • L-ewwel disà xhur (9) huma obbligatorji għall-inkwilin;
 • Wara d-disà xhur mandatorji, l-inkwilin jista’ jinħall mill-kuntratt billi jagħti perjodu ta’ avviż lis-sid ta’ mill-anqas xahrejn (2) permezz ta’ ittra rreġistrata;
 • Jekk is-sid ma jkunx se jġedded il-kirja, huwa għandu javża lill-inkwilin tliet (3) xhur qabel jintemm il-kuntratt permezz ta’ ittra rreġistrata;
 • Jekk is-sid ma javżax lill-inkwilin fil-perjodu stabbilit, il-kirja tiġġeded b’mod awtomatiku għal sena.

Il-Kuntratt ta’ tliet snin jew aktar spjegat

 • L-ewwel tnax-il xahar (12) huma obbligatorji għall-inkwilin;
 • Wara t-tnax-il xahar obbligatorji, l-inkwilin jista’ jinħall mill-kuntratt billi jagħti perjodu ta’ avviż lis-sid ta’ minn tal-anqas tliet (3) xhur permezz ta’ ittra rreġistrata;
 • Jekk is-sid ma jkunx se jġedded il-kirja, għandu javża lill-inkwilin tliet (3) xhur qabel jintemm il-kuntratt permezz ta’ ittra rreġistrata;
 • Jekk is-sid ma javżax lill-inkwilin fil-perjodu stabbilit, il-kirja tiġġeded b’mod awtomatiku għal sena.

Filmat: Kuntratti Twal

Kuntratti Qosra

Kirjiet qosra japplikaw biss għal:

 • Ħaddiema barranin temporanji li jkunu impjegati għal sitt xhur jew anqas;
 • Studenti li jsegwu korsijiet qosra ta’ mhux aktar minn sitt xhur;
 • Inkwilini barranin li ma jkunux qegħdin ifittxu li jistabbilixxu r-residenza ordinarja f’Malta;
 • Residenti li jeħtieġu jikru residenza ordinarja għal perjodu qasir ta’ anqas minn sitt xhur.

Kuntratti Qosra spjegati

 • Id-durata tal-kirja hija ta’ sitt xhur;
 • L-ewwel xahar tal-kirja hu obbligatorju għall-inkwilin;
 • Wara x-xahar obbligatorju, l-inkwilin jista’ jinħall mill-kuntratt iżda obbligat jagħti perjodu ta’ avviż lis-sid minn tal-anqas ġimgħa qabel permezz ta’ ittra rreġistrata;

Filmat: Kuntratti Qosra

Kiri ta’ spazju residenzjali kondiviż

Kiri ta’ spazju residenzjali kondiviż

Kiri ta’ spazju residenzjali kondiviż tfisser il-kiri ta’ spazju separat f’appartament jew bini, b’kumditajiet maqsuma bħal kċina u faċilitajiet tal-kamra tal-banju.

Kirja ta’ spazju residenzjali kondiviż spjegata

 • Id-durata tal-kirja hija ta’ sitt xhur;
 • L-inkwilin jista’ jinħall mill-kuntratt fi kwalunkwe ħin billi jagħti avviż ta’ ġimgħa qabel lis-sid permezz ta’ ittra rreġistrata;
 • Il-kuntratt ma jistax jiġi mġedded.

Filmat: Spazju Residenzjali Kondiviż

Mudell tal-Kuntratt

NIŻŻEL ISSA
Skip to content