Kif Toħloq u Tittermina Reġistrazzjoni

FILMAT: KIF TIRREĠISTRA KUNTRATT

Kif tirreġistra kuntratt

L-iżjed mod faċli kif tirreġistra kuntratt ta’ kirja residenzjali privata huwa fuq is-sit www.rentregistration.gov.mt

Idħol permezz tal-E-ID billi tagħfas fuq din il-link jew oħloq kont billi tagħfas fuq din il-link biex tkun tista’ tirreġistra l-kuntratt ta’ kirja residenzjali privata onlajn.

Is-sistema onlajn tiġġenera d-dettalji personali b’mod awtomatiku għal dawk li jagħmlu użu mill-E-ID.

Oħloq Kont

1. Agħfas fuq Oħloq Kont
2. Ikteb l-indirizz elettroniku u Oħloq Password
3. Ikkonferma l-password
4. Agħfas Oħloq Kont
5. Se tirċievi email fuq l-indirizz elettroniku li provdejt biex Tivverifika l-Indirizz Elettroniku
6. Mill-email li tirċievi agħfas fuq Nivverifika l-Indirizz Elettroniku
7. Wara li tivverifika l-indirizz elettroniku il-paġna se tieħdok fis-sezzjoni Il-Profil Tiegħi. 

 

Reġistrazzjoni Mandatorja

Mill-1 ta’ Jannar 2020 kuntratti tal-kiri għal skop residenzjali primarju jridu jiġu rreġistrati mis-sid mal-Awtorità tad-Djar fiż-żmien għaxart (10) ijiem mill-bidu tal-kirja. Il-kuntratti flimkien mad-dokumenti mandatorji se jkunu jistgħu jiġu rreġistrati online fuq il-website  www.rentregistration.gov.mt. F’każ ta’ diffikultà wieħed se jkun jista’ jagħmel appuntament mas-Sezzjoni tal-Kirjiet Privati fi ħdan l-Awtorità tad-Djar. Sabiex tagħmel appuntament ma’ rappreżentant tal-Awtorità tad-Djar ċempel fuq  in-numru 22991010 jew ibgħat e-mail fuq [email protected]

IL-KUNTRATT TAL-KIRJA – REKWIŻITI MANDATORJI

Il-kuntratti kollha ta’ kirjiet residenzjali privati magħmula wara li tidħol fis-seħħ il-liġi fl-1 ta’ Jannar 2020, għandhom isiru bil-miktub u għandhom jinkludu dawn r-rekwiżiti:

 • Il-fond li ser jinkera;
 • L-użu miftiehem;
 • Iż-żmien li għalih il-fond ikun ser jinkera;
 • Jekk il-kirja tistax tiġġedded u kif;
 • L-ammont ta’ kera u kif din għandha titħallas;
 • Kwalunkwe ammont iddepożitat mill-kerrej bħala garanzija li josserva l-obbligi tiegħu;
 • Inventarju li juri l-kundizzjoni tal-fond kif ukoll l-istat tal-għamara u apparat domestiku li jkun provdut minn sid il-kera.

Niżżel mudell tal-kuntratt

Jekk ma jintużax il-mudell tal-kuntratt, dan id-dokument irid jiġi anness mal-kuntratt.

Liema kuntratti jridu jiġu rreġistrati

L-Att japplika biss għal kuntratti tal-kiri għal skop residenzjali primarju li saru wara l-1 ta’ Ġunju, 1995. Kirjiet residenzjali li saru wara l-1 ta’ Ġunju 1995, imma qabel id-dħul fis-seħħ ta’ dan l-Att u li xorta jibqgħu fis-seħħ fl-1 ta’ Jannar 2021, kemm jekk fit-terminu oriġinali jew imġedded, għandhom jiġu rreġistrati sal-1 ta’ Jannar 2021.

Kuntratt tal-Kirja

Għal iktar informazzjoni rigward tipi ta’ kuntratti u kampjun ta’ kuntratt, jekk jogħġbok għafas fuq din il-ħolqa

Oħloq Profil

Kull persuna trid Toħloq Profil biex tkun tista’ tirreġġistra kuntratt ta’ kirja.

1. L-ewwel trid tagħżel it-Tip ta’ Profil:

Individwu: It-terminu individwu jirreferu għal sidien ta’ proprjetà, inkwilini u

individwi oħra li jirreġġistraw f’isem individwu ieħor. (Per eżempju: Individwu li għandu l-Prokura)

Kumpanija: It-terminu kumpanija jirreferi għal dawk l-individwi li jirreġistraw kuntratt ta’ kirja fuq proprjetà li l-kumpanija tkun qiegħda tikri. Kumpanija trid tinkludi n-numru ta’ reġistrazzjoni

Aġent: It-terminu Aġent jirreferi għal aġenti li jirreġistraw kuntratt ta’ kirja residenzjali privata f’isem l-inkwilini.

2. It-tieni trid tinkludi d-Dettalji Personali

3. It-tielet trid tinkludi l-Indirizz

4. Agħfas fuq Issejvja u Kompli

Irreġistra Kuntratt ta’ Kirja

1. Wara li toħloq Profil, agħfas fuq il-kaxxa Reġistrazzjoni tal-Kuntratt

2. L-ewwel pass huwa li timla d-Dettalji tal-Proprjetà

3. Agħfas Issejvja

4. Wara li d-dettalji tal-proprjetà tkun issejvjajthom, agħfas Kompli

5. It-tieni pass huwa li timla d-Dettalji tal-Kirja

6. Meta timla d-Dettalji tal-Kirja trid tinkludi l-kuntratt u l-inventarju tal-mobbli ffirmati

7. Agħfas Kompli

8. It-tielet pass huwa li timla d-Dettalji ta’ Sid il-Kera

9. F’każ li l-kuntratt jinkludi aktar minn sid wieħed agħfas fuq Żid sid il-kera

10. Agħfas Kompli

11. Ir-rabà pass huwa li timla d-Dettalji tal-Inkwilin

12. F’każ li l-kuntratt jinkludi aktar minn inkwilin wieħed agħfas fuq Żid l-inkwilin

13. Agħfas Kompli

14. Il-ħames pass huwa li tagħfas ‘Iva’ jekk Aġent Awtorizzat huwa parti millKuntratt, jekk ‘Le’ pproċedi għal pass li jmiss

15. Jekk ‘iva’, imla d-Dettalji tal-Aġent Awtorizzat 

16. Wara li taqra t-termini u kundizzjonijiet, agħfas fuq il-kaxxa tat-Termini u Kundizzjonijiet

17. Agħfas Issottometti 

18. Notifika se tistaqsik jekk tridx tissottometti l-Kuntratt, agħfas Issottometti

19. Wara li tissottometti l-kuntratt, se tirċievi e-mail ta’ notifika li jispjega li lAwtorità tad-Djar irċeviet l-applikazzjoni ta’ reġistrazzjoni u se tkun qiegħda tiġi reveduta

20. Fl-eventwalità li l-Awtorità tad-Djar jkollha bżonn kjarifika jew aktar informazzjoni se tkun qiegħda tibgħatlek e-mail ta’ notifika

21. Se tiġi notifikat/a ladarba l-applikazzjoni tiġi reveduta u aċċettata jew rifjutata.

Abbozz ta’ Reġistrazzjonijiet

Meta tkun qed tirreġistra kuntratt u ma tipproċedix bil-ħlas, din l-applikazzjoni tar-reġistrazzjoni tiġi ssejvjata fl-istatus ta ‘abbozz u tista’ tiġi aċċessata aktar tard mill-għażla ta ‘Abbozz ta’ Reġistrazzjonijiet ta ‘Kuntratti, taħt it-taqsima Reġistrazzjoni ta’ Kuntratt mit-toolbar tax-xellug. Ir-Reġistrazzjoni tkun sottomessa biss, wara li l-ħames taqsimiet kollha huma mimlija, tikklikkja Issottometti u ħallas il-mizata tar-Reġistrazzjoni.

Rispons Meħtieġ

Mill-għażla Rispons Meħtieġ taħt is-sezzjoni Reġistrazzjoni tal-Kuntratt tkun tistà taċċessa kuntratti ta’ kirjiet li ma jkunux ġew rreġistrati għaliex l-Awtorità tad-Djar tkun teħtieġ kjarifika jew aktar informazzjoni. Meta sid ta’ proprjetà jaċċessa l-kuntratt mill-għażla Rispons Meħtieġ ikun jista’ jemenda l-kuntratt biex jissodisfa r-rekwiżiti mandatorji. L-Awtorità tad-Djar se tkun qiegħda tibgħatlek email, fuq l-indirizz elettroniku li tkun provdejt fil-kuntratt tal-kirja, bin-notifiki f’każ li l-Awtorità tkun tirrikjedi xi kjarifika jew aktar informazzjoni.

Formola tal-Prokura

Dan il-Formola tal-Prokura tiddiskrivi kif trid tkun il-Prokura skond il-policy tal-Awtorita’ tad-Djar għall-kuntratti tal-Kirijiet Residenzjali Privati li jaqgħu taħt kapitlu 604/2019 tal-Liġijiet ta’ Malta. Prokura (“PoA”) hija awtorizzazzjoni bil-miktub biex tirrappreżenta jew taġixxi f’isem ħaddieħor.

Partijiet li jidħlu f’kuntratt ta’ kiri permezz ta’ Prokura, jistgħu jagħmlu użu mill-kampjun tal-Prokura pprovdut mill-Awtorità tad-Djar (Formola tal-Prokura), inkella jissottomettu lill-Awtorità Prokura tagħhom li għandha tkun waħda bil-miktub, iffirmata mill-mandant u milll-mandatarju, u minn xhud li jrid ikun professjonist u jkollu warrant valida skont il-Liġijiet ta’ Malta.

Meta tkun qed issir ir-reġistrazzjoni online il-paġa bl-isem DETTALJU TAL-AĠENT/PARTIJIET OĦRA’  trid timtela bid-dettalji li jinstabu fil-Prokura.

Tiġdid u Terminazzjoni ta’ Kuntratt Online

Kuntratti ta’ Kirjiet li jispeċifikaw li l-kirja se tkun qiegħda tiġġedded b’mod awtomatiku, huma obbligati li jġeddu r-reġistrazzjoni tal-kuntratt onlajn. Dan jista’ jsir billi tiġi segwita din il-proċedura:

 1. Idħol fuq il-portal bil-kont tiegħek jew il-kont tal-E-ID
 2. Agħfas fuq ir-Reġistrazzjoni tal-Kuntratt
 3. Agħfas fit-taqsima tar-Reġistrazzjonijiet Tiegħi
 4. Sib ir-reġistrazzjoni u kklikkja fuq Ara
 5. Agħfas Tiġdid
 6. Agħfas Ġedded
 7. Imla d-data ta’ Terminazzjoni ġdida u l-Kera Annwali
 8. Agħfas Issottometti

Tiġdid fuq kuntratti li ma jiġġeddux b’mod awtomatiku

Kuntratti ta’ Kirjiet li ma jispeċifikawx li l-kirja se tkun qiegħda tiġġedded b’mod awtomatiku, iżda l-partijiet jaqblu li jsir it-tiġdid minflok il-kuntratt jiġi tterminat irid jsegwu din il-proċedura:

 1. Idħol fuq il-portal bil-kont tiegħek jew il-kont tal-E-ID
 2. Agħfas fuq ir-Reġistrazzjoni tal-Kuntratt
 3. Agħfas fit-taqsima tar-Reġistrazzjonijiet Tiegħi
 4. Sib ir-reġistrazzjoni u kklikkja fuq Ara
 5. Agħfas Tiġdid
 6. Agħfas Ġedded
 7. Imla d-data tat-Tmiem il-ġdida, Kera Annwali, u tella’ d-Dikjarazzjoni ta’ Tiġdid iffirmata
 8. Wara li taqra id-disclaimer, agħfas fuq il-kaxxa tadisclaimer
 9. Agħfas Issottometti
 10. Ipproċedi bil-pagament ta’ € 5
 11. It-tiġdid jiġi vverifikat u notifika ta’ approvazzjoni tintbagħat ladarba tiġi approvata
 12. Jekk teħtieġ li tikkonferma f’hiex wasal it-tiġdid tal-kuntratt tiegħek, ikklikkja fuq Tiġdid
 13. F’każ li jkun hemm bżonn ta’ emendi, inti ser tirċievi imejl fejn tgħidlek x’hemm bżonn isir. Din għandha tiġi sottomessa fi zmien sebat (7) ijiem, u aktar importanti qabel tmiem il-kuntratt tal-kera. Fin-nuqqas ta’ sottomissjoni ta’ dawn l-emendi fiż-żmien stipulat, il- kuntratt tal-kera oriġinali jiġi mġedded awtomatikament għal perjodu ieħor ta’ sena, bl-istess kundizzjonijiet hekk kif stipulat fl-istess kuntratt u b’konformità ma’ Artikolu 9 (2) tal-Kapitolu 604 tal-liġijiet ta’ Malta.

Terminazzjoni ta’ Kuntratt Reġistrat

F’każ li s-sid ma jkunx se jġedded il-kirja u jittermina r-reġistrazzjoni fit-terminu tal-kuntratt, huwa għandu javża lill-inkwilin mill-inqas tliet (3) xhur qabel jintemm il-kuntratt permezz ta’ ittra rreġistrata;

Jekk is-sid ma javżax lill-inkwilin fil-perjodu stabbilit, il-kirja tiġġeded b’mod awtomatiku għal sena.

Sabiex tiġi tterminata r-reġistrazzjoni onlajn trid tiġi segwita din il-proċedura:

 1. Idħol fuq il-portal bil-kont tiegħek jew il-kont tal-E-ID
 2. Agħfas fuq ir-Reġistrazzjoni tal-Kuntratt
 3. Agħfas fit-taqsima tar-Reġistrazzjonijiet Tiegħi
 4. Sib ir-reġistrazzjoni u kklikkja fuq Ara
 5. Agħfas Ittermina
 6. Id-Data tat-Tmiem timtela awtomatikament skont il-kuntratt tal-kiri rreġistrat
 7. Tella l-avviż dwar it-Tmiem mibgħut lill-kerrej
 8. Wara li taqra id-disclaimer, agħfas fuq il-kaxxa tadisclaimer
 9. Agħfas Ittermina
 10. Notifika tintbagħat lill-partijiet kollha li jikkonfermaw it-talba għat-terminu
 11. Ladarba r-reġistrazzjoni tintemm fid-data tat-tmiem tagħha, notifika oħra tintbagħat lill-partijiet kollha

Terminazzjoni ta’ Reġistrazzjoni minn Sid il-kera

Terminazzjoni ta’ Reġistrazzjoni ta’ Ftehim ta’ Kiri rreġistrat

Nota: Sid il-kerajista’ jittermina r-reġistrazzjoni tiegħu li hija Attiva billi jidħol onlajn. Jekk il-partijiet jaqblu li jitterminaw ir-reġistrazzjoni tal-ftehim tal-kera tagħhom qabel id-data oriġinali, jew meta l-kerrej/a jitlaq/jitilqu mill-propjeta’ mingħajr avviż, il-proċeduri ta’ hawn taħt għandhom jiġu segwiti sabiex  ir-reġistrazzjoni tiġi terminata b’ effett immedjat jew qabel id-data oriġinali tat-terminazzjoni tal-kuntratt.

 1. Login:

Idħol fil-Portal billi tuża l-kont irreġistrat jew il-kont E-id tiegħek.

 1. Fittex il-kuntratt ir-Reġistrat:

Ikklikkja fuq “Reġistrazzjonijiet tal-kuntratt” mill-‘Menu’.

 1. Aċċessa r-Reġistrazzjonijiet tiegħi:

Ikklikkja fuq Reġistrazzjonijiet tiegħi.”

 1. Agħżel Reġistrazzjoni Attiva:

Sib ir-reġistrazzjoni Attiva li trid tittermina  u kklikkja fuq “Ara.”

 1. Ibda l-Proċess ta’ Terminazzjoni:

Ikklikkja l-buttuna ‘Ittermina Reġistrazzjoni’ li tinsab in-naħa ta’ fuq.

 1. Agħżel id-Data tat-Terminazzjoni:

Ikklikkja d-data ta’ terminazzjoni u agħżel id-data mixtieqa mill-kalendarju. Id-data magħżula trid tkun qabel id-data oriġinali tat-terminazzjoni tal-kuntratt.

Każijiet speċjali:

Jekk it-terminazzjoni mixtieqa tkun fid-data tat-terminazzjoni tal-kuntratt, ikkuntattjana bill tibgħata emejl fuq [email protected].

 1. Dokumentazzjoni meħtieġa:

Meta l-Partijiet jaqblu li jitterminaw r-reġistrazzjoni qabel id-data tat-terminazzjoni tal-kuntratt.

Jekk il-partijiet jaqblu li jitterminaw ir-reġistrazzjoni qabel id-data tat-terminazzjoni, tellaittra ffirmata mill-partijiet kollha. L-ittra trid tinkludi dan li ġej –

 • In-numru ta’ referenza tar-reġistrazzjoni,
 • L-indirizz tal-propjeta’ mikrija,
 • L-ismijiet ta’sid/sidien u l-kerrej/a,
 • Id-data tat-terminazzjoni,
 • Firem tal-partijiet kollha msemmija fil-kuntratt oriġinali.

Alternattiva għall-ittra peress li l-Kerrej ħareġ mingħajr Avviz:

Jekk l-ittra ma tkunx possibbli imla, iffirma, u tella’ l-formola tat-terminazzjoni. Sabiex tottjeni il-formola ta’ terminazzjoni ikklikkja din il-link.

 1. Aċċetta t-Termini u l-Kundizzjonijiet:

Wara li taqra u taqbel mat-termini u l-kundizzjonijiet, immarka l-kaxxa tad-dikjarazzjoni ta’ ċaħda.

 1. Terminazzjoni Finali:

Ikklikkja l-buttuna ‘Ittermina Reġistrazzjoni ‘wara li taqbel mad-dikjarazzjoni ta’ ċaħda.

 1. Konferma:

Jekk qbilt mad-data tad-dereġistrazzjoni, ikklikkja “Iva.” Inkella, ikklikkja “Ikkanċella” biex tmur lura għall-iskrin preċedenti.

Notifika bil-Posta Elettronika

Notifika bl-emejl li tikkonferma t-talba għat-terminazzjoni tintbagħat lill-partijiet kollha li għandhom emejl irreġistrata mall-Awrorita’ tad-Djar.

F ’każ li tiġi skedata Terminazzjoni u tkun trid tirranġa jew tbiddel id-dati, jekk jogħġbok segwi din il-proċedura: –

L-irranġar/tibdil ta’data tat-terminazzjoni:

Jekk għandek bżonn temenda d-data tat-terminazzjoni, irrepeti l-passi 1-10 biex taġġorna d-dati skont dak li huwa mitlub.  Huwa meħtieġ li jiġi mtella’ fajl li jikkonferma d-dati l-ġodda.

Notifika:

Ladarba r-reġistrazzjoni tiġi tterminata fid-data magħżula, tintbagħat notifika oħra bl-emejl lill-partijiet kollha b’ emejls irreġistrati.

Limitazzjoni:

L-irranġar/tibdil tad-dati mhux possibbli jekk reġistrazzjoni tkun ġiet mitmuma.

Terminazzjoni Żbaljata:

Jekk reġistrazzjoni tiġi tterminata bi żball, jeħtieġ li terġa’ tiġi rreġistrata sakemm il-kuntratt ikun għadu validu. It-Tariffi ta’ Reġistrazzjoni  jerġgħu japplikaw mill-ġdid.

Terminazzjoni ta’ Reġistrazzjoni mill-Awtorita’ tad-Djar għan nom ta’ Sid il-kera

Talba lil-Awtorita’ tad-Djar sabiex l-Awtorita’ tagħmel Terminazzjoni ta’ Kuntratt irreġistrat għan-nom ta’ sid/sidt/sidien il-Kera.

Nota: Din il-proċedura hija applikabbli għas-sid/sidt/sidien fejn ir-reġistrazzjoni tal-kuntratt ġiet sottomessa minn terzi f’ isem is-sid u s-sid/sidt/sidieb m ’għandhomx aċċess dirett għar-reġistrazzjoni.

 1. Uża l-formola tat-terminazzjoni pprovduta f’kaz li l-inkwlin/i telqu mingħajr avviż jew l-ittra miftehma bejn il-partijiet.
 2. Il-formola trid tiġi ffirmata minn sid/sidt/sidien il-kera jew aġent awtorizzat fil-kuntratt, filwaqt li l-ittra tal-terminazzjoni miftehma trid jsir hekk kif deskritt fin-numru 7 Dokumentazzjoni meħtieġa.

Dikjarazzjoni ta’Caħda:

 1. Iffirma l-formola tad-dikjarazzjoni ta’ċaħda. Ikklikkja hawn għal formola.

Dokumentazzjoni meħtieġa:

 1. Meta l-Partijiet jaqblu li jitterminaw r-reġistrazzjoni qabel id-data tat-terminazzjoni tal-kuntratt.
  Jekk il-partijiet jaqblu li jitterminaw ir-reġistrazzjoni qabel id-data tat-terminazzjoni, tella’ ittra ffirmata mill-partijiet kollha. L-ittra trid tinkludi dan li ġej –

  • In-numru ta’ referenza tar-reġistrazzjoni,
  • L-indirizz tal-propjeta’ mikrija,
  • L-ismijiet ta’sid/sidien u l-kerrej/a,
  • Id-data tat-terminazzjoni,
  • Firem tal-partijiet kollha msemmija fil-kuntratt oriġinali.

Sottomissjoni:

 1. Ibgħat il-formoli tat-terminazzjoni jew l-ittra tat-terminazzjoni miftiehma flimkien mad-dikjarazzjoni ta’ ċaħda mimlija billi tibgħathom fuq l-emejl ta’ [email protected].

Validazzjoni:

L-Awtorita’tad-djar m’ għandha l-ebda responsabbilta’ għat-terminazzjoni tar-reġistrazzjoni tal-kirja.

Ir-reġistrazzjoni mill-ġdid hija possibbli jekk il-perjodu miftiehem tal-kirja ma jkunx għadda. It-Tariffi ta’ Reġistrazzjoni  jerġgħu japplikaw mill-ġdid.

Nota importanti:

L-Awtorita’tad-djar ma tieħux ir-responsabbilta’ tat-terminazzjoni tar-reġistrazzjoni tal-kirja.  Ir-reġistrazzjoni mill-ġdid hija possibbli jekk il-perjodu miftiehem tal-kirja ma jkunx għadda.

It-Tariffi ta’ Reġistrazzjoni  jerġgħu japplikaw mill-ġdid.

Kuntatt:

Għal kull mistoqsija jew kjarifika, ikkuntattja lill-Awtorita’ tad-Djar fuq [email protected] jew ċempel fuq 22991010 fil-ħinijiet tal-Uffiċċju.

Miżati ta’ reġistrazzjoni

Miżata ta’ Reġistrazzjoni : €10

Matul is-sena 2020, ir-reġistrazzjoni tal-kuntratti tal-kirjiet residenzjali privati se tkun mingħajr ħlas.

Miżata ta’ Reġistrazzjoni Tard: €120

Il-miżata ta’ reġistrazzjoni tard tapplika f’każijiet li kuntratti ta’ kirjiet residenzjali privati ma jkunux ġew irreġistrati mal-Awtorità tad-Djar fi żmien għaxart ijiem minn meta tibda il-kirja.

Miżata għat-Tiġdid ta’ Kuntratt: €5

Kuntratti ta’ kirjiet li fi tmiem tagħhom jiġu mġedda, iridu jerġgħu jiġu rreġistrati u l-miżata ta’ tiġdid tapplika.

F’każ li kuntratt ta’ kirja jispeċifika li se jiġi mġedded kull sena, il-miżata ta’ tiġdid ma tapplikax.

Regolamenti tal-2020 dwar id-Drittijiet tal-Kirjiet Residenzjali Privati

Irreġistra Issa

IRREĠISTRA
Skip to content