Kif Tirreġistra Kuntratt

FILMAT: KIF TIRREĠISTRA KUNTRATT

Att dwar il-kirjiet residenzjali privati

Kif tirreġistra kuntratt

L-iżjed mod faċli kif tirreġistra kuntratt ta’ kirja residenzjali privata huwa fuq is-sit www.rentregistration.gov.mt

Idħol permezz tal-E-ID billi tagħfas fuq din il-link jew oħloq kont billi tagħfas fuq din il-link biex tkun tista’ tirreġistra l-kuntratt ta’ kirja residenzjali privata onlajn.

Is-sistema onlajn tiġġenera d-dettalji personali b’mod awtomatiku għal dawk li jagħmlu użu mill-E-ID.

Oħloq Kont

1. Agħfas fuq Oħloq Kont
2. Ikteb l-indirizz elettroniku u Oħloq Password
3. Ikkonferma l-password
4. Agħfas Oħloq Kont
5. Se tirċievi email fuq l-indirizz elettroniku li provdejt biex Tivverifika l-Indirizz Elettroniku
6. Mill-email li tirċievi agħfas fuq Nivverifika l-Indirizz Elettroniku
7. Wara li tivverifika l-indirizz elettroniku il-paġna se tieħdok fis-sezzjoni Il-Profil Tiegħi. 

 

Reġistrazzjoni Mandatorja

Mill-1 ta’ Jannar 2020 kuntratti tal-kiri għal skop residenzjali primarju jridu jiġu rreġistrati mis-sid mal-Awtorità tad-Djar fiż-żmien għaxart (10) ijiem mill-bidu tal-kirja. Il-kuntratti flimkien mad-dokumenti mandatorji se jkunu jistgħu jiġu rreġistrati online fuq il-website  www.rentregistration.gov.mt. F’każ ta’ diffikultà wieħed se jkun jista’ jagħmel appuntament mas-Sezzjoni tal-Kirjiet Privati fi ħdan l-Awtorità tad-Djar. Sabiex tagħmel appuntament ma’ rappreżentant tal-Awtorità tad-Djar ċempel fuq  in-numru 22991010 jew ibgħat e-mail fuq [email protected]

Liema kuntratti jridu jiġu rreġistrati

L-Att japplika biss għal kuntratti tal-kiri għal skop residenzjali primarju li saru wara l-1 ta’ Ġunju, 1995. Kirjiet residenzjali li saru wara l-1 ta’ Ġunju 1995, imma qabel id-dħul fis-seħħ ta’ dan l-Att u li xorta jibqgħu fis-seħħ fl-1 ta’ Jannar 2021, kemm jekk fit-terminu oriġinali jew imġedded, għandhom jiġu rreġistrati sal-1 ta’ Jannar 2021.

Oħloq Profil

Kull persuna trid Toħloq Profil biex tkun tista’ tirreġġistra kuntratt ta’ kirja.

1. L-ewwel trid tagħżel it-Tip ta’ Profil:

Individwu: It-terminu individwu jirreferu għal sidien ta’ proprjetà, inkwilini u

individwi oħra li jirreġġistraw f’isem individwu ieħor. (Per eżempju: Individwu li għandu l-Prokura)

Kumpanija: It-terminu kumpanija jirreferi għal dawk l-individwi li jirreġistraw kuntratt ta’ kirja fuq proprjetà li l-kumpanija tkun qiegħda tikri. Kumpanija trid tinkludi n-numru ta’ reġistrazzjoni

Aġent: It-terminu Aġent jirreferi għal aġenti li jirreġistraw kuntratt ta’ kirja residenzjali privata f’isem l-inkwilini.

2. It-tieni trid tinkludi d-Dettalji Personali

3. It-tielet trid tinkludi l-Indirizz

4. Agħfas fuq Issejvja u Kompli

Irreġistra Kuntratt ta’ Kirja

1. Wara li toħloq Profil, agħfas fuq il-kaxxa Reġistrazzjoni tal-Kuntratt

2. L-ewwel pass huwa li timla d-Dettalji tal-Proprjetà

3. Agħfas Issejvja

4. Wara li d-dettalji tal-proprjetà tkun issejvjajthom, agħfas Kompli

5. It-tieni pass huwa li timla d-Dettalji tal-Kirja

6. Meta timla d-Dettalji tal-Kirja trid tinkludi l-kuntratt u l-inventarju tal-mobbli ffirmati

7. Agħfas Kompli

8. It-tielet pass huwa li timla d-Dettalji ta’ Sid il-Kera

9. F’każ li l-kuntratt jinkludi aktar minn sid wieħed agħfas fuq Żid sid il-kera

10. Agħfas Kompli

11. Ir-rabà pass huwa li timla d-Dettalji tal-Inkwilin

12. F’każ li l-kuntratt jinkludi aktar minn inkwilin wieħed agħfas fuq Żid l-inkwilin

13. Agħfas Kompli

14. Il-ħames pass huwa li tagħfas ‘Iva’ jekk Aġent Awtorizzat huwa parti millKuntratt, jekk ‘Le’ pproċedi għal pass li jmiss

15. Jekk ‘iva’, imla d-Dettalji tal-Aġent Awtorizzat 

16. Wara li taqra t-termini u kundizzjonijiet, agħfas fuq il-kaxxa tat-Termini u Kundizzjonijiet

17. Agħfas Issottometti 

18. Notifika se tistaqsik jekk tridx tissottometti l-Kuntratt, agħfas Issottometti

19. Wara li tissottometti l-kuntratt, se tirċievi e-mail ta’ notifika li jispjega li lAwtorità tad-Djar irċeviet l-applikazzjoni ta’ reġistrazzjoni u se tkun qiegħda tiġi reveduta

20. Fl-eventwalità li l-Awtorità tad-Djar jkollha bżonn kjarifika jew aktar informazzjoni se tkun qiegħda tibgħatlek e-mail ta’ notifika

21. Se tiġi notifikat/a ladarba l-applikazzjoni tiġi reveduta u aċċettata jew rifjutata.

Abbozz ta’ Reġistrazzjonijiet

Jekk wara kull pass ta’ reġistrazzjoni tagħfas Issejvja, dan ifisser li l-applikazzjoni ta’ reġistrazzjoni tiegħek tkun fi stadju ta’ abbozz u għalhekk tkun tista’ taċċessaha mill-għażla

Abbozz ta’ Reġistrazzjonijiet taħt is-sezzjoni Reġistrazzjoni tal-Kuntratt. Il-kuntratt ta’ kirja jkun sottomess, wara li tkun tniżżlet l-informazzjoni kollha fis-sezzjonijiet mandatorji u tagħfas Issottometti.

Rispons Meħtieġ

Mill-għażla Rispons Meħtieġ taħt is-sezzjoni Reġistrazzjoni tal-Kuntratt tkun tistà taċċessa kuntratti ta’ kirjiet li ma jkunux ġew rreġistrati għaliex l-Awtorità tad-Djar tkun teħtieġ kjarifika jew aktar informazzjoni. Meta sid ta’ proprjetà jaċċessa l-kuntratt mill-għażla Rispons Meħtieġ ikun jista’ jemenda l-kuntratt biex jissodisfa r-rekwiżiti mandatorji. L-Awtorità tad-Djar se tkun qiegħda tibgħatlek email, fuq l-indirizz elettroniku li tkun provdejt fil-kuntratt tal-kirja, bin-notifiki f’każ li l-Awtorità tkun tirrikjedi xi kjarifika jew aktar informazzjoni.

VIŻWAL: RISPONS MEĦTIEĠ from Claire Azzopardi on Vimeo.

Tiġdid u Terminazzjoni ta’ Kuntratt

Kuntratti ta’ Kirjiet li jispeċifikaw li l-kirja se tkun qiegħda tiġġedded b’mod awtomatiku, huma obbligati li jġeddu r-reġistrazzjoni tal-kuntratt onlajn. Dan jista’ jsir billi tiġi segwita din il-proċedura:

 1. Idħol fuq il-portal bil-kont tiegħek jew il-kont tal-E-ID
 2. Agħfas fuq ir-Reġistrazzjoni tal-Kuntratt
 3. Agħfas fit-taqsima tar-Reġistrazzjonijiet Tiegħi
 4. Sib ir-reġistrazzjoni u kklikkja fuq Ara
 5. Agħfas Tiġdid
 6. Agħfas Ġedded
 7. Imla d-data ta’ Terminazzjoni ġdida u l-Kera Annwali
 8. Agħfas Issottometti

Tiġdid fuq kuntratti li ma jiġġeddux b’mod awtomatiku

Kuntratti ta’ Kirjiet li ma jispeċifikawx li l-kirja se tkun qiegħda tiġġedded b’mod awtomatiku, iżda l-partijiet jaqblu li jsir it-tiġdid minflok il-kuntratt jiġi tterminat irid jsegwu din il-proċedura:

 1. Idħol fuq il-portal bil-kont tiegħek jew il-kont tal-E-ID
 2. Agħfas fuq ir-Reġistrazzjoni tal-Kuntratt
 3. Agħfas fit-taqsima tar-Reġistrazzjonijiet Tiegħi
 4. Sib ir-reġistrazzjoni u kklikkja fuq Ara
 5. Agħfas Tiġdid
 6. Agħfas Ġedded
 7. Imla d-data tat-Tmiem il-ġdida, Kera Annwali, u tella’ d-Dikjarazzjoni ta’ Tiġdid iffirmata
 8. Wara li taqra id-disclaimer, agħfas fuq il-kaxxa tadisclaimer
 9. Agħfas Issottometti
 10. Ipproċedi bil-pagament ta’ € 5
 11. It-tiġdid jiġi vverifikat u notifika ta’ approvazzjoni tintbagħat ladarba tiġi approvata
 12. Jekk teħtieġ li tikkonferma f’hiex wasal it-tiġdid tal-kuntratt tiegħek, ikklikkja fuq Tiġdid
 13. F’każ li jkun hemm bżonn ta’ emendi, inti ser tirċievi imejl fejn tgħidlek x’hemm bżonn isir. Din għandha tiġi sottomessa fi zmien sebat (7) ijiem, u aktar importanti qabel tmiem il-kuntratt tal-kera. Fin-nuqqas ta’ sottomissjoni ta’ dawn l-emendi fiż-żmien stipulat, il- kuntratt tal-kera oriġinali jiġi mġedded awtomatikament għal perjodu ieħor ta’ sena, bl-istess kundizzjonijiet hekk kif stipulat fl-istess kuntratt u b’konformità ma’ Artikolu 9 (2) tal-Kapitolu 604 tal-liġijiet ta’ Malta.

Terminazzjoni ta’ Kuntratt Reġistrat

F’każ li s-sid ma jkunx se jġedded il-kirja u jittermina r-reġistrazzjoni fit-terminu tal-kuntratt, huwa għandu javża lill-inkwilin mill-inqas tliet (3) xhur qabel jintemm il-kuntratt permezz ta’ ittra rreġistrata;

Jekk is-sid ma javżax lill-inkwilin fil-perjodu stabbilit, il-kirja tiġġeded b’mod awtomatiku għal sena.

Sabiex tiġi tterminata r-reġistrazzjoni onlajn trid tiġi segwita din il-proċedura:

 1. Idħol fuq il-portal bil-kont tiegħek jew il-kont tal-E-ID
 2. Agħfas fuq ir-Reġistrazzjoni tal-Kuntratt
 3. Agħfas fit-taqsima tar-Reġistrazzjonijiet Tiegħi
 4. Sib ir-reġistrazzjoni u kklikkja fuq Ara
 5. Agħfas Ittermina
 6. Id-Data tat-Tmiem timtela awtomatikament skont il-kuntratt tal-kiri rreġistrat
 7. Tella l-avviż dwar it-Tmiem mibgħut lill-kerrej
 8. Wara li taqra id-disclaimer, agħfas fuq il-kaxxa tadisclaimer
 9. Agħfas Ittermina
 10. Notifika tintbagħat lill-partijiet kollha li jikkonfermaw it-talba għat-terminu
 11. Ladarba r-reġistrazzjoni tintemm fid-data tat-tmiem tagħha, notifika oħra tintbagħat lill-partijiet kollha

Terminazzjoni ta’ Kuntratt Reġistrat qabel jintemm it-terminu

Meta ż-żewġ partijiet jaqblu li jitterminaw ir-reġistrazzjoni ta’ kuntratt qabel id-data tat-terminu tal-kuntratt, il-proċedura li ġejja tapplika: Ittra ffirmata miż-żewġ partijiet li tiddikjara r-raġuni u d-data tat-terminu eżatta inkluż in-numru ta’ referenza tar-reġistrazzjoni u l-indirizz tal-propjetà mikrija għandha tintbagħat fuq [email protected]

 

 

Miżati ta’ reġistrazzjoni

Miżata ta’ Reġistrazzjoni : €10

Matul is-sena 2020, ir-reġistrazzjoni tal-kuntratti tal-kirjiet residenzjali privati se tkun mingħajr ħlas.

Miżata ta’ Reġistrazzjoni Tard: €120

Il-miżata ta’ reġistrazzjoni tard tapplika f’każijiet li kuntratti ta’ kirjiet residenzjali privati ma jkunux ġew irreġistrati mal-Awtorità tad-Djar fi żmien għaxart ijiem minn meta tibda il-kirja.

Miżata għat-Tiġdid ta’ Kuntratt: €5

Kuntratti ta’ kirjiet li fi tmiem tagħhom jiġu mġedda, iridu jerġgħu jiġu rreġistrati u l-miżata ta’ tiġdid tapplika.

F’każ li kuntratt ta’ kirja jispeċifika li se jiġi mġedded kull sena, il-miżata ta’ tiġdid ma tapplikax.

Regolamenti tal-2020 dwar id-Drittijiet tal-Kirjiet Residenzjali Privati

Irreġistra Issa

IRREĠISTRA