Kif Tirreġistra Kuntratt

FILMAT: KIF TIRREĠISTRA KUNTRATT

Att dwar il-kirjiet residenzjali privati

Kif tirreġistra kuntratt

L-iżjed mod faċli kif tirreġistra kuntratt ta’ kirja residenzjali privata huwa fuq is-sit www.rentregistration.gov.mt

Idħol permezz tal-E-ID billi tagħfas fuq din il-link jew oħloq kont billi tagħfas fuq din il-link biex tkun tista’ tirreġistra l-kuntratt ta’ kirja residenzjali privata onlajn.

Is-sistema onlajn tiġġenera d-dettalji personali b’mod awtomatiku għal dawk li jagħmlu użu mill-E-ID.

Oħloq Kont

1. Agħfas fuq Oħloq Kont
2. Ikteb l-indirizz elettroniku u Oħloq Password
3. Ikkonferma l-password
4. Agħfas Oħloq Kont
5. Se tirċievi email fuq l-indirizz elettroniku li provdejt biex Tivverifika l-Indirizz Elettroniku
6. Mill-email li tirċievi agħfas fuq Nivverifika l-Indirizz Elettroniku
7. Wara li tivverifika l-indirizz elettroniku il-paġna se tieħdok fis-sezzjoni Il-Profil Tiegħi. 

 

Reġistrazzjoni Mandatorja

Mill-1 ta’ Jannar 2020 kuntratti tal-kiri għal skop residenzjali primarju jridu jiġu rreġistrati mis-sid mal-Awtorità tad-Djar fiż-żmien għaxart (10) ijiem mill-bidu tal-kirja. Il-kuntratti flimkien mad-dokumenti mandatorji se jkunu jistgħu jiġu rreġistrati online fuq il-website  www.rentregistration.gov.mt. F’każ ta’ diffikultà wieħed se jkun jista’ jagħmel appuntament mas-Sezzjoni tal-Kirjiet Privati fi ħdan l-Awtorità tad-Djar. Sabiex tagħmel appuntament ma’ rappreżentant tal-Awtorità tad-Djar ċempel fuq  in-numru 22991010 jew ibgħat e-mail fuq [email protected]

Liema kuntratti jridu jiġu rreġistrati

L-Att japplika biss għal kuntratti tal-kiri għal skop residenzjali primarju li saru wara l-1 ta’ Ġunju, 1995. Kirjiet residenzjali li saru wara l-1 ta’ Ġunju 1995, imma qabel id-dħul fis-seħħ ta’ dan l-Att u li xorta jibqgħu fis-seħħ fl-1 ta’ Jannar 2021, kemm jekk fit-terminu oriġinali jew imġedded, għandhom jiġu rreġistrati sal-1 ta’ Jannar 2021.

Oħloq Profil

Kull persuna trid Toħloq Profil biex tkun tista’ tirreġġistra kuntratt ta’ kirja.

1. L-ewwel trid tagħżel it-Tip ta’ Profil:

Individwu: It-terminu individwu jirreferu għal sidien ta’ proprjetà, inkwilini u

individwi oħra li jirreġġistraw f’isem individwu ieħor. (Per eżempju: Individwu li għandu l-Prokura)

Kumpanija: It-terminu kumpanija jirreferi għal dawk l-individwi li jirreġistraw kuntratt ta’ kirja fuq proprjetà li l-kumpanija tkun qiegħda tikri. Kumpanija trid tinkludi n-numru ta’ reġistrazzjoni

Aġent: It-terminu Aġent jirreferi għal aġenti li jirreġistraw kuntratt ta’ kirja residenzjali privata f’isem l-inkwilini.

2. It-tieni trid tinkludi d-Dettalji Personali

3. It-tielet trid tinkludi l-Indirizz

4. Agħfas fuq Issejvja u Kompli

Irreġistra Kuntratt ta’ Kirja

1. Wara li toħloq Profil, agħfas fuq il-kaxxa Reġistrazzjoni tal-Kuntratt

2. L-ewwel pass huwa li timla d-Dettalji tal-Proprjetà

3. Agħfas Issejvja

4. Wara li d-dettalji tal-proprjetà tkun issejvjajthom, agħfas Kompli

5. It-tieni pass huwa li timla d-Dettalji tal-Kirja

6. Meta timla d-Dettalji tal-Kirja trid tinkludi l-kuntratt u l-inventarju tal-mobbli ffirmati

7. Agħfas Kompli

8. It-tielet pass huwa li timla d-Dettalji ta’ Sid il-Kera

9. F’każ li l-kuntratt jinkludi aktar minn sid wieħed agħfas fuq Żid sid il-kera

10. Agħfas Kompli

11. Ir-rabà pass huwa li timla d-Dettalji tal-Inkwilin

12. F’każ li l-kuntratt jinkludi aktar minn inkwilin wieħed agħfas fuq Żid l-inkwilin

13. Agħfas Kompli

14. Il-ħames pass huwa li tagħfas ‘Iva’ jekk Aġent Awtorizzat huwa parti millKuntratt, jekk ‘Le’ pproċedi għal pass li jmiss

15. Jekk ‘iva’, imla d-Dettalji tal-Aġent Awtorizzat 

16. Wara li taqra t-termini u kundizzjonijiet, agħfas fuq il-kaxxa tat-Termini u Kundizzjonijiet

17. Agħfas Issottometti 

18. Notifika se tistaqsik jekk tridx tissottometti l-Kuntratt, agħfas Issottometti

19. Wara li tissottometti l-kuntratt, se tirċievi e-mail ta’ notifika li jispjega li lAwtorità tad-Djar irċeviet l-applikazzjoni ta’ reġistrazzjoni u se tkun qiegħda tiġi reveduta

20. Fl-eventwalità li l-Awtorità tad-Djar jkollha bżonn kjarifika jew aktar informazzjoni se tkun qiegħda tibgħatlek e-mail ta’ notifika

21. Se tiġi notifikat/a ladarba l-applikazzjoni tiġi reveduta u aċċettata jew rifjutata.

Abbozz ta’ Reġistrazzjonijiet

Jekk wara kull pass ta’ reġistrazzjoni tagħfas Issejvja, dan ifisser li l-applikazzjoni ta’ reġistrazzjoni tiegħek tkun fi stadju ta’ abbozz u għalhekk tkun tista’ taċċessaha mill-għażla

Abbozz ta’ Reġistrazzjonijiet taħt is-sezzjoni Reġistrazzjoni tal-Kuntratt. Il-kuntratt ta’ kirja jkun sottomess, wara li tkun tniżżlet l-informazzjoni kollha fis-sezzjonijiet mandatorji u tagħfas Issottometti.

Rispons Meħtieġ

Mill-għażla Rispons Meħtieġ taħt is-sezzjoni Reġistrazzjoni tal-Kuntratt tkun tistà taċċessa kuntratti ta’ kirjiet li ma jkunux ġew rreġistrati għaliex l-Awtorità tad-Djar tkun teħtieġ kjarifika jew aktar informazzjoni. Meta sid ta’ proprjetà jaċċessa l-kuntratt mill-għażla Rispons Meħtieġ ikun jista’ jemenda l-kuntratt biex jissodisfa r-rekwiżiti mandatorji. L-Awtorità tad-Djar se tkun qiegħda tibgħatlek email, fuq l-indirizz elettroniku li tkun provdejt fil-kuntratt tal-kirja, bin-notifiki f’każ li l-Awtorità tkun tirrikjedi xi kjarifika jew aktar informazzjoni.

VIŻWAL: RISPONS MEĦTIEĠ from Claire Azzopardi on Vimeo.

Tiġdid ta’ Kuntratti

Kuntratti ta’ Kirjiet li fil-kuntratt jispeċifikaw li l-kirja se tkun qiegħda tiġġeded kull sena, huma obbligati li jġeddu r-reġistrazzjoni tal-kuntratt onlajn. Is-sid tal-proprjetà jrid jaċċessa l-kont tiegħu onlajn mis-sezzjoni Ir-Reġistrazzjonijiet Tiegħi u jagħfas fuq Tiġdid biex jaġġorna d-durata tal-kirja u l-ammont tal-kirja (jekk applikabbli).

Miżati ta’ reġistrazzjoni

Miżata ta’ Reġistrazzjoni : €10

Matul is-sena 2020, ir-reġistrazzjoni tal-kuntratti tal-kirjiet residenzjali privati se tkun mingħajr ħlas.

Miżata ta’ Reġistrazzjoni Tard: €120

Il-miżata ta’ reġistrazzjoni tard tapplika f’każijiet li kuntratti ta’ kirjiet residenzjali privati ma jkunux ġew irreġistrati mal-Awtorità tad-Djar fi żmien għaxart ijiem minn meta tibda il-kirja.

Miżata għat-Tiġdid ta’ Kuntratt: €5

Kuntratti ta’ kirjiet li fi tmiem tagħhom jiġu mġedda, iridu jerġgħu jiġu rreġistrati u l-miżata ta’ tiġdid tapplika.

F’każ li kuntratt ta’ kirja jispeċifika li se jiġi mġedded kull sena, il-miżata ta’ tiġdid ma tapplikax.

Regolamenti tal-2020 dwar id-Drittijiet tal-Kirjiet Residenzjali Privati

Irreġistra Issa

IRREĠISTRA